Online magazín

Online magazín

Svět hluchoslepoty

Svět hluchoslepoty

Hluchoslepota je velmi náročné kombinované smyslové postižení. Nemusí se nutně jednat o lidi, kteří jsou nutně naprosto nevidomí a neslyšící. V tom nejlepším případě jsou uchovány zbytky obou smyslů. Dotyčný velmi špatně vidí a velmi špatně slyší. Sluch lze naštěstí dobře kompenzovat naslouchadly. V tom horším případě, dotyčný o jeden smysl přišel docela, druhý mu slouží ve velmi malé míře. V tom nejhorším případě je člověk skutečně zcela nevidomý a zcela neslyšící. Pro většinu z nás je to zcela nepředstavitelné, ale i s tak těžkým postižením lze žít. Jedinečným příkladem je například příběh hluchoslepé spisovatelky Heleny Kellerové.
zelené oko zblízka

Přečtete si inspirující příběh, který Vás zajisté chytí za srdce. https://www.3pp.cz/hluchoslepa-spisovatelka

Helena Kellerová nebyla jedinou slavnou hluchoslepou osobností. Pojďme si ve stručnosti některé z dalších vyjmenovat.

· Olga Skorochodová – profesorka, která působila na vysoké škole defektologie. Tuto ženu velmi ovlivnil právě osud Heleny Kellerové

· Hieronysmus Lorm (vlastním jménem Heinrich Landesmann) – židovský hluchoslepý spisovatel, novinář a filozof, který se stal zakladatelem prstové abecedy pro hluchoslepé.

· Jaroslav Ježek – většina lidí ví, že Jaroslav Ježek byl téměř nevidomý. Ale jen málokdo ví, že na konci svého života byl také skoro neslyšící.

· Jan Kollár – vážné kombinované smyslové postižení trápilo na konci života také významného slovenského básníka a národního obrozence Jan Kollár.

 braillovo písmo


Dorozumívací prostředky pro hluchoslepé


· Běžná řeč za využití naslouchadel či kochleárního implantátu

· Znakový jazyk

· Braillovo písmo ke čtení literatury

· Lormova ruční abeceda – jednotlivá písmena se vyťukávají do dlaně či prstů

· Taktilní znaková řeč – jednotlivá slova se vyťukávají do dlaně

· Tadoma – specifická metoda, kdy dotyčný doslova ohmatává vibrace Vašich hlasivek, když se dotýká rtů, obličeje a dolní čelisti mluvícího

· Běžná písmena v dlani – je zřejmé, že jen odborníci a nejbližší znají výše uvedené metody, proto se pro komunikaci běžně využívají běžná písmena, která se vepisují do dlaně.

Svět hluchoslepoty
4.3 (85%)4